Печат

ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич обявява резултати от Процедура за кандидатстване по проект Еразъм+ КД1 за участие в мобилности на училищен персонал в рамките на одобрен проект по КД1 "Мобилност", сектор "Училищно образование", Програма „Еразъм+“ „Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование“ (2017-1-BG01-KA101-036113):

1.    Жулияна Георгиева: THERE’S AN APP FOR THAT! EXPLORING THE BEST APPS FOR TEACHING AND STUDENT LEARNING – FLORENCE Флоренция, Италия

2.    Силвия Колева: EUROPEAN SCHOOL DEVELOPMENT: PLANNING AND MANAGING ERASMUS+ PROJECTS Рим, Италия  

3.    Марияна Тодорова: CLIL-PRACTICAL METHODOLOGY FOR TEACHERS WORKING WITH CLIL  Сейнт Джулиънс, Малта

4.    Драгомир Цукев: CLIL FOR LEARNING-MOVIDEA Гранада, Испания

5.    Мария Кирилова: INTEGRATING ICT AND NEW TECHNOLOGIES INTO TEACHING AND EDUCATION Болоня,Италия  

6.    Валентин Генов: LET´S MAKE OUR SCHOOL MORE INTERNATIONAL: EUROPEAN PROJECT PLANNING, DESIGN, MANAGEMENT AND FUNDING UNDER ERASMUS+. Мадрид, Испания

 

Вашите коментари