Печат

Осмокласниците от гимназия "Райко Цончев", Анжела, Ферея, Антоан и Дилян, заедно със своя учител по литература, г-жа Маргарита Христова, днес представиха в открит урок метода на моделирането при четене и възприемане на биографията на личностите Райко Цончев и Николай Лилиев.

Още снимки от нашата галерия

Учениците сами презентираха биграфиите на двамата българи пред класа и гостите, а след това синтезираха модела им на житейска философия и го поставиха в съвременните условия, в които ние живеем. Всеки успя да наложи моделите на Цончев и Лилиев върху собствения си живот и да отговори успешни ли биха били те за съвремието ни.

Специален гост на открития урок беше и г-жа Надежда Иванова, уредник от отдел „Възраждане" в Регионалния исторически музей, Добрич. Тя също представи интересни факти от историята, свързани както със самия Райко Цончев, така и със сина му и с училището, което и двамата спонсорират.

Г-жа Иванова изрази и желанието си да подкрепи участието на гимназия "Райко Цончев", и по-специално учениците от 8а клас, в съвместното честване на юбилейните 160 години от рождението на Райко Цончев.

Още снимки от нашата галерия.

Вашите коментари