"Трудът ти е бил девиз,
икономията - закон, благотворителността - идеал."

Райко Цончев Райков е роден през ноември 1857 година в град Елена в будно българско семейство със седем деца, в което всички се отличават с буден дух.

 Баща му Цонко Райчев, идва в Добруджа с еленски овчари и в продължение на 15 години е градинар в Добрич и околните села.
Когато Райко е на 10 години, семейството се установява в Добрич. След година и половина баща му умира и оставя седем сирачета. Майка му се омъжва повторно за даскал Симеон. Раждат им се още четери деца.
Райко тръгва на училище на девет години при даскал Милан. Но след смърта на баща си напуска училище, защото семейството няма пари за учебници. Тъгата по училището го преследва до края на живота му.
За шест месеца работи като касапин със заплата от 150 гроша. След това срещу 250 гроша слугува при тезгяхтаря Никола Хаджикостов. Две години изучава без заплащане абаджийство. Една година е слуга при Бою Юрданов в село Богдалии.
През 1873 година открива кръчма в село Алъчкьой /днешното село Плачи дол/. През свободното си време се занимава с абаджийство. Добрички търговци го подпомагат с капитал и работата му потръгва. След една година се замогва. Сближава се с учителя Станко Иванов от Одринско, който е изключително начетен човек и голям патриот. Той му помага да се самообразова, запознава го с българската история.
След освобождението на Добрич се установява в града и се заема с търговия. През 1880 година се жени за Добра от Добрич. Нямат деца и решават да осиновят дете от Елена, на име Веселина.
Райко Цончев карал стада овце в Цариград. По-късно продава само вълната със своя съдружник Желяз Абаджиев. Замогват се и стават сарафи.

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top