ТАКСИ И СТИПЕНДИИ ЗА ЧПГТП „РАЙКО ЦОНЧЕВ”

Във връзка със своята 10-годишнина и за първата си година като Иновативно училище, имаме удоволствието да обявим:

до 10 места с БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ в осми клас
в профилите Информационни технологии, Предприемачество и Туризъм
за ученици с успех от седми клас или НВО над 5,00;

до 10 места със 70% ОТСТЪПКА от таксата за обучение в осми клас
в профилите Информационни технологии, Предприемачество и Туризъм
за ученици с успех между 4,00 и 5,00.

Ние вярваме, че желанието за развитие и високи резултати трябва да бъде насърчавано. За да подкрепи този стремеж, Английска гимназия „Райко Цончев“ предоставя на своите ученици възможност за стипендия през целия период на обучение.
Пълната такса за обучение в гимназия „Райко Цончев“ е 1500 лв. за един учебен срок или 3000 лв. за цялата година (два учебни срока). Всеки новопостъпил или прехвърлил се ученик с успех над Мн. Добър 4,50 от предходна учебна година/или 4,00 при национално външно оценяване /НВО/ след 7-ми клас получава стипендия в размер на 750 лв. за първия учебен срок.

Ако новопостъпилият/преместилият се ученик е с успех между 3,50 и 3,99 от НВО или между 4,00 и 4,49 от последната година в съответното училище, то размерът на стипендията е 550 лв., т.е. за първия срок на обучение в ЧПГТП „Райко Цончев” трябва да се заплатят 950 лв.. При успех под 4,00 (3,50 при НВО) се заплаща пълната такса от1500 лв..

Освен еднократната стипендия, която учениците получават за първи срок от обучението си, те имат възможност за допълнителна персонална стипендия между 50лв. и 150лв. на месец при успех над 5,00 (4,50 при НВО).    /Виж Таблица 1./

Стипендии само за новопостъпили

Таблица 1. Стипендии само за новопостъпили ученици / в лв. /

Среден успех

за предходна уч. година

Среден успех от НВО след 7-ми клас

Еднократна Стипендия за уч. срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за уч. срок

Уч. такса за срока

Реално заплатени за срока / в лв./

Над 5,75

Над 5,50

750

150

1350

1500

150

5,50-5,74

5,00-5,49

750

100

1150

1500

350

5,00-5,49

4,50-4,95

750

50

950

1500

550

4,50-4,99

4,00-4,49

750

0

750

1500

750

4,00-4,49

3,50-3,99

550

0

550

1500

950

Под 4,00

Под 3,50

0

 

0

0

1500

1500

Учениците в гимназия „Райко Цончев” получават стипендии и след първият срок от обучението си в зависимост от собствените си постижения.

Стипендии според успех

За учениците от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове се прави подреждане според успеха им от предходните 2 учебни срока, (1-ви учебен срок-за новопостъпили и ученици в 8 клас). В зависимост от това класиране се формират техните еднократни и персонални стипендии.    /Виж Таблица 2/.

Таблица 2. Стипендии според успех от предходните 2 /1/ учебни срока / в лв. /

Класиране според успеха сред:

Еднократна стипендия за уч. срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за уч. срок

Реално заплатени за уч. срок

Първите 10 %

750

150

1350

150

От 10 до 20 %

750

100

1150

350

От 20 до 40 %

750

50

950

550

От 40 до 60 %

750

0

750

750

От 60 % до 80 %

550

0

550

950

Последните 20 %

0

0

0

1500

Таксите за обучение могат да се платят

в началото на всеки срок в касата на училището

или по банков път на следната сметка:СДРУЖЕНИЕ ЧПГТП РАЙКО ЦОНЧЕВ

IBAN: BG82BUIB98881051520100

BIC: BUIBBGSF

БАНКА: СИБАНК

 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top