ТАКСИ И СТИПЕНДИИ ЗА ЧПГТП „РАЙКО ЦОНЧЕВ”

Ние вярваме, че желанието за развитие и високи резултати трябва да бъде насърчавано. За да подкрепи този стремеж, Английска гимназия „Райко Цончев“ предоставя на своите ученици възможност за стипендия през целия период на обучение.
Пълната такса за обучение в гимназия „Райко Цончев“ е 1500 лв. за един учебен срок или 3000 лв. за цялата година (два учебни срока). Ние вярваме, че желанието за развитие и високи резултати трябва да бъде насърчавано. За да подкрепи този стремеж, ЧПГТП „Райко Цончев“ предоставя на своите ученици възможност за стипендия през целия период на обучение. От учебната 2017/2018 г. таксата е намалена на 950 лв. на срок или 1900 лв. за цялата учебна година. Всеки новопостъпил или прехвърлил се ученик с успех над Мн. добър 5,00 от предходна учебна година или 4,50 при национално външно оценяване /НВО/ след 7-ми клас получава еднократна стипендия в размер на 200 лв. за първия учебен срок.
 

Ако новопостъпилият /преместилият се/ ученик е с успех между 4,00 и 4,49 от НВО или между 4,50 и 4,99 от последната година в съответното училище, то размерът на еднократната стипендия е 100 лв., т.е. за първия срок на обучение в ЧПГТП „Райко Цончев” тряб-ва да се заплатят 850 лв. При успех под 4,00 /3,50  при НВО/ се заплаща такса от 950 лв.

Освен еднократната стипендия, която учениците получават за първи срок от обучението си, те имат възможност за допълнителна персонална стипендия между 50 лв. и 150 лв. на месец (в рамките на 4 месеца) при успех над 5,00 /4,50 при НВО/. /Виж Таблица 1./

20% от всички записани в гимназията ученици (8-12 клас) с най-висок успех учат без-платно през съответния учебен срок от обучението си. Всеки учебен срок това може да са различни ученици, в зависимост от показаните резултати през изминалите два срока.

Стипендии само за новопостъпили

Таблица 1. Стипендии само за новопостъпили ученици / в лв. /

Среден успех за предходна уч. година

Среден успех от НВО след 7-ми клас

Еднократна Стипендия за учебен срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за учебен срок

Учебна такса за срока (намалена)

Реално заплатени за учебен срок, след приспадане на стипендиите
/в лв./

Над 5,75*

Над 5,50*

0

0

5,50-5,74

5,00-5,49

200

100

600

950

350

5,00-5,49

4,50-4,99

200

50

400

950

550

4,50-4,99

4,00-4,49

100

0

100

950

850

4,00-4,49

3,50-3,99

50

0

50

950

900

Под 4,00

Под 3,50

0

0

0

950

950

Поради изискването от МОН за процентно съотношение, засягащо учениците от цялата гимназия, възможни са известни разминавания в границата, от която учениците се обуча-ват безплатно.

Учениците в гимназия „Райко Цончев” получават стипендии и след първия срок от обучението си в зависимост от собствените си постижения. /Виж Таблица 2/

Стипендии според успех

Учениците от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас се подреждат според успеха си от предходните 2 учебни срока, а учениците в 8-ми клас и новопостъпилите за текущата учебна година според успеха от 1-ви учебен срок. В зависимост от това класиране се формират техните еднократни и персонални стипендии.    /Виж Таблица 2/.

Таблица 2. Стипендии според успех от предходните 2 /1/ учебни срока / в лв. /

Класиране според успеха сред:

Еднократна стипендия за учебен срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за учебен срок

Учебна такса за срока (намалена)

Реално заплатени за учебен срок

Първите 20 %

0

0

От 20 до 40 %

200

100

600

950

950 – 600 = 350

От 40 до 60 %

100

50

300

950

950 – 300 = 650

От 60 % до 80 %

100

0

100

950

950 – 100 = 850

Последните 20 %

0

0

0

950

950

 

Таксите се заплащат на две вноски в началото на всеки учебен срок, (до 10 работни дни след началото на съответния срок) в касата на училището или по банков път на следната сметка:

Таксите се заплащат на две вноски

(до 10 работни дни след началото на съответния срок)

в касата на училището

или по банков път на следната сметка:СДРУЖЕНИЕ ЧПГТП РАЙКО ЦОНЧЕВ

IBAN: BG21 UBBS 8888 1000 9665 90

BIC: UBBS BGSF

БАНКА: ОББ АД

 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top