ЧПГТП "РАЙКО ЦОНЧЕВ", гр. Добрич

Мисия

Отчитайки влиянието на новите реалности и най-вече изискванията, произтичащи от националната програма на училищното възпитание и подготовка (2006-2015г.), ЧПГТП „Райко Цончев“, град Добрич определи своята мисия:

  1. Да развива личността, качествата и уменията на всеки един ученик, така че той да постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото.
  2. Да осигурява общо и тясно специализирано образование, основано на Държавните общообразователни изисквания и връзка с практиката.
  3. Да бъде ориентирана към своите ученици за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие и реализация.
  4. Да осигури среда за развитие на социално загрижени личности, която подготвя хората за живот в условия на демокрация, гражданско общество, пазарни отношение, европейска интеграция и глобализация.
  5. Да бъде креативна училищна институция, снована на връзката между образованието и реалностите, която реагира на обществените и социални интереси, създавайки нови практики.


И преди всичко:

ЧПГТП „Райко Цончев“, град Добрич може да помогне на всеки ученик да открие и реализира потенциала, способностите и мечтите си в дух на уважение, зачитане и толерантност.

Визия

ЧПГТП „Райко Цончев“, град Добрич има амбицията и потенциала да бъде водеща образователна институция в областта на езиковото и професионално обучение, осигуряваща отлична образователна подготовка в конкурентна среда. Нашите дипломанти са с висока общообразователна подготовка и устойчиви умения за учене, с професионална квалификация за успешна реализация в динамичния пазар на труда, с културни познания и социална интелигентност, които ще им помогнат да бъдат конкурентноспособни, да се чувстват равнопоставени, можещи и знаещи личности. ЧПГТП „Райко Цончев“ може да предложи на своите ученици:

1. Задълбочена системна и качествена чуждоезикова подготовка, предоставена от преподаватели с доказани качества и умения, с висока квалификация и стремеж за самоусъвършенстване, владеещи модерни образователни технологии;

2. Формиране на широк спектър от профилирани и професионални умения в сферата на туризма и предприемачеството;

3. Включване в стипендиантски програми и гъвкава социална политика;

4. Участие в множество международни програми и проекти, спечелени от училището.

5. Пътувания в рамките на тези международни партньорства, запознаване с културата и бита на различни националности възпитание в дух на уважение на ценностната система, ритуалите и обичаите на други народи;

6. Участие в младежки, социални и доброволчески форуми и мероприятия, изграждане на социална отговорност и стремеж към активна промяна;

7. Безусловна подкрепа за всяка креативна, добронамерена и отговорна кампания инициирана от ученик или група;

8. Компетентност за адаптация и успешна интеграция в академичната среда на колежа, висши училища или университети, както на територията на Република България, така и в чужбина.

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top