ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич обявява начало на процедура за кандидатстване за участие в мобилности на училищен персонал в рамките на одобрен проект по КД1 "Мобилност", сектор "Училищно образование", Програма „Еразъм+“ „Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование“ (2017-1-BG01-KA101-036113).

Основната цел на проекта е подобряване на професионалните компетенции на училищния персонал чрез придобиване на знания и опит от европейското иновативно образование. Има за цел да подготви служителите за работа в иновативно училище. Проектът визира учителите като двигатели на иновациите в образованието и посредници на позитивното новаторство, поради което залага инвестиции от време и средства, за да отговорят на нуждите на високите стандарти на иновативното образование.

Целева група: учители, административен персонал и ръководство.

Кандидатстването ще се осъществи чрез попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ, в което се обосновава мотивацията на кандидата да участва в образователни мобилности.
Селекцията на кандидатите ще се извърши от независима комисия по следните критерии:

1. Ниво на владеене на английски език-мин. В1 -50 т.
2. Способност за ориентация в международна среда (предоставяне на информация за предишни пътувания в чужбина)-20т.
3. Участие в проектни дейности и инициативи, организирани от училището; семинари и обучения за придобиване на допълнителни знания и умения-30т.

Краен срок за подаване на заявления: 13.06.2017г. Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени до седмица след обявения краен срок на сайта на училището.

Желаещите могат да кандидатстват за обучение в един от следните курсове:

1. THERE’S AN APP FOR THAT! EXPLORING THE BEST APPS FOR TEACHING AND STUDENT LEARNING – FLORENCE Флоренция, Италия Дата: 11-16.09.2017
Този курс е създаден за учители, които искат да интегрират образователни приложения в тяхната преподавателска практика. Приложенията са съществена част от класните стаи на 21-ви век и предоставят много възможности за по-високо мисловно ниво. Участниците ще открият някои от най-популярните и практически образователни приложения за преподаване и учене в по-широк кръг от теми. Те ще се научат как правилно да интегрират тези приложения в класната стая като инструмент за подпомагане на обучението на учениците.

2. EUROPEAN SCHOOL DEVELOPMENT: PLANNING AND MANAGING ERASMUS+ PROJECTS Рим, Италия  Дата:16-20.10.2017
Курсът на обучение е насочен към осигуряване на участниците със съответните умения за планиране, управление и изпълнение на европейски проекти в областта на училищното образование. Участниците ще открият възможностите в рамките на Еразъм + по отношение на разработването на проектни идеи и насърчаване на нови партньорства в техните училища. Правилното управление на проекти е от ключово значение, за да се осигури финансиране и гладко протичане на проекта. Ето защо този курс засяга и управлението на бюджета, финансовите аспекти и дейностите по отчитане на проектите по Еразъм. Общата цел на курса е да даде правилните инструменти за създаване на международната стратегия на училището и да се засили неговото европейско измерение. Курсът ще бъде също така и възможност за разширяване на мрежата от участниците, с брейнсторминг дейност на техните идеи и посещения в други училища, които вече участват в проекти на ЕС.

3. CLIL-PRACTICAL METHODOLOGY FOR TEACHERS WORKING WITH CLIL  Сейнт Джулиънс, Малта Дата: 23-28.10.2017
Този курс ще запознае участниците с принципите на СЕИО (съдържателно-езиково интегрирано обучение) и практическите начини за интегриране на СЕИО в учебна среда.
По време на този курс, участниците ще имат възможност да: придобият по-добро разбиране на принципите, залегнали в методиката СЕИО; бъдат по-добре подготвени да интегрират принципи и методология на СЕИО в ежедневните уроци; развият уменията си в проектирането на двойно предназначените учебни материали; да придобият умения за създаване на собствени учебни материали; подобрят владеенето на английски език в мулти-културен контекст.

4. CLIL FOR LEARNING-MOVIDEA Гранада, Испания Дата:04.-10.03.2018
СЕИО се отнася до ситуации, в които предмети или части от предмети, се преподават на чужд език с двойно-фокусирани цели, а именно изучаването на съдържание, и едновременно изучаването на чужд език.
Този курс ще помогне на участниците да: повишат осведомеността си относно значението на СЕИО и всичките му характеристики; разгледат предимствата на методологията на СЕИО; научат всички различни начини, по които СЕИО може да бъде приложен в обучението; научат лесни и достъпни средства за прилагане на СЕИО, с цел усъвършенстване на сегашната си стратегия на преподаване; създадат междукултурен обмен с местни учители относно ползите от СЕИО.

5. INTEGRATING ICT AND NEW TECHNOLOGIES INTO TEACHING AND EDUCATION Болоня,Италия  Дата:17-23.06.2018
Този структуриран курс позволява на участниците да подобрят своите умения по ИКТ в практичен и конкретен начин, заедно с други участници от Европа.
Благодарение на този курс участниците ще научат: за най-важните нови технологии и нарастващи тенденции за интегриране на ИКТ в образованието; как лесно да се изработят уеб сайт или блог; как да използват облачни приложения; как да създадат мултимедийно съдържание и да използват социалните медии за образователни цели; основните концепции на създаване на платформа за електронно обучение; как да използват инструменти на ИКТ, за да направят образованието по-ангажиращо, мотивиращо и иновативно. Също така ще обменят добри практики и споделят опит с други участниците, идващи в цяла Европа.

6. LET´S MAKE OUR SCHOOL MORE INTERNATIONAL: EUROPEAN PROJECT PLANNING, DESIGN, MANAGEMENT AND FUNDING UNDER ERASMUS+. Мадрид, Испания Дата: 21-27.07.2018
Курсът има за цел да предостави на участниците конкретни знания, умения и инструменти, необходими за проектиране на ефективни проектни предложения в сферата на училищното образование, които ще им позволяват да управляват ефективно европейски проект. Ще бъдат предоставени съвети и насоки за това как да се управляват договорните процедури ефективно при създаването на подходящо транснационално партньорство; как да се организират и планират финансовите и административните аспекти на проекта; как успешно да се  популяризира европейския проект.

 

 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top