Учители от ЧПГТП „Райко Цончев“ взеха участие в шест структурирани курса в Европа през изминалата година.

15.08.2018
Мобилностите са осъществени по проект № 2017-1-BG01-KA101-036113 - „Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование“, Ключова дейност 1, сектор: „Училищно образование“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Той е със срок на изпълнение една година и приключва на 14.08.2018 г. Общата му стойност възлиза на 12 870 евро.
Основната цел на проекта е подобряване на професионалните компетенции на училищния персонал чрез придобиване на знания и опит от европейското иновативно образование. Курсовете, в които взеха участие учителите засягат три тематични области: информационни и комуникационни технологии, планиране и управление на стратегически партньорства по програма Еразъм + и съдържателно-езиково интегрирано обучение.
В обученията участваха:
 

- Жулияна Георгиева, учител по икономически предмети на английски език, която се включи в курс на тема: „There’s an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning“ (11 - 16 септември 2017) във Флоренция, Италия. 

 

- Силвия Колева, заместник директор и учител по маркетинг и реклама на английски език, която взе участие в курс на тема: “European school development: planning and managing Erasmus+ projects“ (16-20 октомври 2017) в Рим, Италия.

 

- Марияна Тодорова, учител по английски език и профилиращи предмети в областта на туризма на английски език, която участва в курс на тема: „CLIL - Practical  Methodology for Teachers working with CLIL“ (23-27 октомври 2017) в Сейнт Джулиънс, Малта.

 

- Драгомир Цукев, учител по английски език, който взе участие в курс на тема: „CLIL - Practical  Methodology for Teachers working with CLIL“ (05-09 март 2018) в Сейнт Джулиънс, Малта.

 

- Мария Георгиева, учител по информатика и информационни технологии, която се включи в курс на тема: „Integrating ICT and new technologies into teaching and education“ (17-23 юни 2018) в Болоня, Италия.

 

- Валентин Генов, директор и учител по английски език, който участва в курс на тема:"Let´s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus +"(21-27 юли 2018) в Алкала де Енарес-Мадрид, Испания.

 
Всеки от тях получи сертификат за участие и Европас мобилити сертификат и се включи в срещи с други учители за споделяне на придобития опит.
В резултат от участието си в предварително планираните курсове участниците придобиха и усъвършенстваха знания и умения свързани с: езиковата и дигиталната компетентност; методи на преподаване в съдържателно-езиково интегрираното обучение; онлайн инструменти в образованието; умения за планиране и управление на проекти; межудкултурна компетентност; професионално и личностно развитие и т.н. 
 

Подробна информация за проекта можете да намерите на сайта: https://project-raiko-tsonchev.weebly.com

 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top