Осмокласниците и деветокласниците от ЧПГТП „Райко Цончев”имаха възможност да откриват своя „личностен капитал” в динамична среда, с интересни и провокативни игри, в организиран от Център за кариерно ориентиране – гр. Добрич тренинг за себепознание.

Те опознаваха своите качества, умения, интереси, и способности чрез богато многообразие от упражнения - „Аз през очите на другите”, „Аз през собствените си очи”, „Какво искам – какво мога” и др.

Различните форми на самооценка, в които учениците активно участваха, ги насочиха към анализиране на своите потенциални възможности и развитие на желанието им за себепознание- като път към успешен избор на професия и бъдеща кариера.

 

Център за кариерно ориентиране - Добрич работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

 

 

 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top