Защо да уча в Английска Гимназия
РАЙКО ЦОНЧЕВ” - ДОБРИЧ

Във връзка със своята 10-годишнина и за първата си година като Иновативно училище, имаме удоволствието да обявим:

до 10 места с БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ в осми клас
в профилите Информационни технологии, Предприемачество и Туризъм
за ученици с успех от седми клас или НВО над 5,00;

до 10 места със 70% ОТСТЪПКА от таксата за обучение в осми клас
в профилите Информационни технологии, Предприемачество и Туризъм
за ученици с успех между 4,00 и 5,00.

 

Защо да уча в Английска гимназия „Райко Цончев“?

 

 • стипендии през целият период на обучение
 • обучение в малки групи
 • засилено изучаване на английски език и предмети на английски език
 • изучаване на втори чужд език (немски или испански)
 • контакт с преподавателите
 • участия в проекти
 • пътувания в България и чужбина
 • модерни методи на преподаване
 • модерна материална база
 • учебна сграда с локация в центъра на гр. Добрич
 • академична среда
 • преподаватели с академичен опит
 • стъпка към обучение във ВУМ 

Ние вярваме, че желанието за развитие и високи резултати трябва да бъде насърчавано. За да подкрепи този стремеж, Английска гимназия „Райко Цончев“, Добрич предоставя на своите ученици възможност за стипендия през целия период на обучение.

1350 лв. стипендия!

Пълната такса за обучение в гимназия „Райко Цончев“ е 1500 лв. за един учебен срок или 3000 лв. за цялата година (два учебни срока). Всеки новопостъпил или прехвърлил се ученик с успех над Мн. Добър 4,50 от предходна учебна година/или 4,00 при национално външно оценяване /НВО/ след 7-ми клас получава стипендия в размер на 750 лв. за първия учебен срок.

Ако новопостъпилият/преместилият се ученик е с успех между 3,50 и 3,99 от НВО или между 4,00 и 4,49 от последната година в съответното училище, то размерът на стипендията е 550 лв., т.е. за първия срок на обучение в ЧПГТП „Райко Цончев” трябва да се заплатят 950 лв.. При успех под 4,00 (3,50 при НВО) се заплаща пълната такса от 1500 лв.

Освен еднократната стипендия, която учениците получават за първи срок от обучението си, те имат възможност за допълнителна персонална стипендия между 50лв. и 150лв. на месец при успех над 5,00 (4,50 при НВО).
/Виж Таблица 1/

 

Таблица 1. Стипендии за новопостъпили ученици / в лв. /

Среден успех

за предходна уч. година

Среден успех от НВО след 7-ми клас

Еднократна Стипендия за уч. срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за уч. срок

Уч. такса за срока

Реално заплатени за срока / в лв./

Над 5,75

Над 5,50

750

150

1350

1500

150

5,50-5,74

5,00-5,49

750

100

1150

1500

350

5,00-5,49

4,50-4,95

750

50

950

1500

550

4,50-4,99

4,00-4,49

750

0

750

1500

750

4,00-4,49

3,50-3,99

550

0

550

1500

950

Под 4,00

Под 3,50

0

 

0

0

1500

1500

Учениците в гимназия „Райко Цончев” получават стипендии и след първият срок от обучението си в зависимост от собствените си постижения.

За учениците от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове се прави подреждане според успеха им от предходните 2 учебни срока, (1-ви учебен срок-за новопостъпили и ученици в 8 клас). В зависимост от това класиране се формират техните еднократни и персонални стипендии.    /Виж Таблица 2/.

Таблица 2. Стипендии според успех от предходните 2 /1/ учебни срока / в лв. /

Класиране според успеха сред:

Еднократна стипендия за уч. срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за уч. срок

Реално заплатени за уч. срок

Първите 10 %

750

150

1350

150

От 10 до 20 %

750

100

1150

350

От 20 до 40 %

750

50

950

550

От 40 до 60 %

750

0

750

750

От 60 % до 80 %

550

0

550

950

Последните 20 %

0

0

0

1500

 

Профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Профилирани предмети, които се изучават:

Английски език

Мениджмънт на фирмата – АЕ

География и икономика – АЕ

Мениджмънт на фирмата – АЕ

Маркетинг и реклама-АЕ

Фирмено право

Счетоводство на фирмата

Основи на пазарната икономика

В този профил, учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се поставя върху осъществими идеи за продукти/услуги, процедури за проучване и финансиране на бизнеса, маркетингови стратегии, както и достъп до ресурси за стартиране на бизнес. Учениците се сдобиват с познание как да разработят бизнес план и да направят оценка на изискванията за основаване на бизнес. Тази специалност цели да формира предприемаческа култура у учениците.

Обучението предоставя възможност за придобиване на основни знания и умения във връзка с предприемачеството, чрез изпълнение на практически задачи и проекти.

Профил ТУРИЗЪМ

Профилирани предмети, които се изучават:

Английски език

География на туризма с културология – АЕ

Основи на туризма – АЕ

Маркетинг и реклама в туризма – БГ

Мениджмънт на Туризма-АЕ

Екотуризъм-АЕ

Профилът „Туризъм“ предлага на учениците задълбочено разбиране на туристическите дейности, управление, маркетинг, развитие на туризма и неговите последици, както теоретично, така и чрез практически примери. Чрез изучаването на специална литература и бизнес примери, чрез дискусии по време на часовете, чрез индивидуална или групова работа се придобиват знания и умения, необходими за продължаване на обучението в бакалавърска степен и успешна професионална реализация.

С натрупаните основни познания по време на обучението учениците развиват способност постоянно да разширяват своите знания и новаторски способи към новите тенденции. Учениците придобиват знания как да проектират ефективни и отговорни решения и да извършват дейности, за да приложат идеите си на практика.

Умения

Умения, придобити в профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Креативно мислене, решаване на проблеми; разпознаване на възможности; вземане на решение; планиране и организиране; поставяне на цели; лидерство и мотивация; слушане; договаряне

Управленски умения - способността да управляваш времето и хората успешно

Комуникативни умения

Възможност за работа, както като част от екип, така и независимо

Умения да се проучва ефективно (например свободни пазари, доставчици, клиенти и конкуренцият)

 

Умения, придобити в профил ТУРИЗЪМ

Социални умения

Комуникативни умения, които включват говорене, писане и езика на тялото.

Работа с други хора, като част от екип

Организационни умения

Умения за планиране и координиране

Подреждане на приоритети

Умения за решаване на проблеми

Умения за вземане на решения

Умения за управление на времето

 

Реализация

Като какъв мога да се реализирам?

Административен сътрудник

Помощник управител

Собственик на малък бизнес

Служител-обслужване на клиенти

Бизнес мениджър

Маркетинг мениджър


 

Къде мога да се реализирам в сферата на туризма?

Собствен бизнес

Специалист в общинските структури

Информационни технологии

Селски и екологичен туризъм

Туристически агенции

Управител на организация в сферата на туризма

Организатор на събития


 

 
 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top