Информационни технологии

Профилирани предмети, които се изучават:

Информатика

Информационни технологии

Основи на програмирането

Компютърни мрежи

Маркетинг и реклама на ИТ услугите

Компютърна и мрежова сигурност

Математика

Предприемачество

Профилирани предмети, които се изучават:

Английски език

Мениджмънт на фирмата – АЕ

География и икономика – АЕ

Мениджмънт на фирмата – АЕ

Маркетинг и реклама-АЕ

Фирмено право

Счетоводство на фирмата

Основи на пазарната икономика

В този профил, учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се поставя върху осъществими идеи за продукти/услуги, процедури за проучване и финансиране на бизнеса, маркетингови стратегии, както и достъп до ресурси за стартиране на бизнес. Учениците се сдобиват с познание как да разработят бизнес план и да направят оценка на изискванията за основаване на бизнес. Тази специалност цели да формира предприемаческа култура у учениците.

Обучението предоставя възможност за придобиване на основни знания и умения във връзка с предприемачеството, чрез изпълнение на практически задачи и проекти.

Туризъм

Профилирани предмети, които се изучават:

Английски език

География на туризма с културология – АЕ

Основи на туризма – АЕ

Маркетинг и реклама в туризма – БГ

Мениджмънт на Туризма-АЕ

Екотуризъм-АЕ

Профилът „Туризъм“ предлага на учениците задълбочено разбиране на туристическите дейности, управление, маркетинг, развитие на туризма и неговите последици, както теоретично, така и чрез практически примери. Чрез изучаването на специална литература и бизнес примери, чрез дискусии по време на часовете, чрез индивидуална или групова работа се придобиват знания и умения, необходими за продължаване на обучението в бакалавърска степен и успешна професионална реализация.

С натрупаните основни познания по време на обучението учениците развиват способност постоянно да разширяват своите знания и новаторски способи към новите тенденции. Учениците придобиват знания как да проектират ефективни и отговорни решения и да извършват дейности, за да приложат идеите си на практика.

Умения

  Предприемачески умения  

Креативно мислене, решаване на проблеми; разпознаване на възможности; вземане на решение; планиране и организиране; поставяне на цели; лидерство и мотивация; слушане; договаряне

Управленски умения - способността да управляваш времето и хората успешно

Комуникативни умения

Възможност за работа, както като част от екип, така и независимо

Умения да се проучва ефективно (например свободни пазари, доставчици, клиенти и конкуренцият)

 

  Социални умения  

Комуникативни умения, които включват говорене, писане и езика на тялото.

Работа с други хора, като част от екип

 Организационни умения  

Умения за планиране и координиране

Подреждане на приоритети

Умения за решаване на проблеми

Умения за вземане на решения

Умения за управление на времето

 

Като какъв мога да се реализирам?

Уеб дизайнер

Програмист

Разработчик на игри

ИТ предприемач

Системен администратор

Административен сътрудник

Помощник управител

Собственик на малък бизнес

Служител-обслужване на клиенти

Бизнес мениджър

Маркетинг мениджър


 

Къде мога да се реализирам в сферата на туризма?

Собствен бизнес

Специалист в общинските структури

Информационни технологии

Селски и екологичен туризъм

Туристически агенции

Управител на организация в сферата на туризма

Организатор на събития


 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top